Ký hiệuH
Tên LatinHydrogenium
Số hiệu nguyên tử1
Chu kỳ1
Nhóm nguyên tốPhi kim
Nguyên tử khối tương đối1,00794
NhómI.A
Độ âm điện
2,1
Số oxi hóa
-1, 1
Cấu hình điện tử
1s1
Khối lượng riêng [g/cm3]
0,00008988
Trạng thái
Khí
Nhiệt độ nóng chảy [°C]
-259,34
Nhiệt độ sôi [°C]
-252,87
Điểm tới hạn [°C]
-240,18
Áp suất tới hạn [MPa]
1,293
Bán kính nguyên tử [pm]
53
Bán kính cộng hóa trị [pm]
37
Độ dẫn điện [W m-1K-1]
0,1815
Nhiệt dung riêng [J K-1g-1]
14,304
Thời điểm khám phá
1766
Đồng vị bền
2
Đồng vị không bền
1