Ký hiệuGd
Tên LatinGadolinium
Số hiệu nguyên tử64
Chu kỳ6
Nhóm nguyên tốKim loại chuyển tiếp trong
Nguyên tử khối tương đối157,25
NhómIII.B
Độ âm điện
1,1
Số oxi hóa
3
Cấu hình điện tử
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f7 5d1 6s2
Khối lượng riêng [g/cm3]
7,9
Trạng thái
Rắn
Nhiệt độ nóng chảy [°C]
1311
Nhiệt độ sôi [°C]
3266
Bán kính nguyên tử [pm]
233
Bán kính cộng hóa trị [pm]
196
Độ dẫn điện [W m-1K-1]
10,6
Nhiệt dung riêng [J K-1g-1]
0,236
Thời điểm khám phá
1880
Độ cứng theo thang đo Vickers [MPa]
570
Độ cứng theo thang đo Brinell [MPa]
180
Mô đun Young [GPa]
55
Điện dẫn suất [S m-1]
7,7 · 105
Mô đun cắt [GPa]
22
Năng lượng ion hóa bậc 1 [eV]
6,15
Năng lượng ion hóa bậc 2 [eV]
12,095
Năng lượng ion hóa bậc 3 [eV]
20,635
Đồng vị bền
7
Đồng vị không bền
11