Ký hiệuFr
Tên LatinFrancium
Số hiệu nguyên tử87
Chu kỳ7
Nhóm nguyên tốKim loại kiềm
Nguyên tử khối tương đối223,019
NhómI.A
Độ âm điện
0,7
Số oxi hóa
1
Cấu hình điện tử
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 7s1
Trạng thái
Rắn
Nhiệt độ nóng chảy [°C]
27
Nhiệt độ sôi [°C]
677
Độ dẫn điện [W m-1K-1]
15
Thời điểm khám phá
1939
Đồng vị bền
0
Đồng vị không bền
21