Ký hiệuFl
Tên LatinFlerovium
Số hiệu nguyên tử114
Chu kỳ7
Nhóm nguyên tốKim loại
Nguyên tử khối tương đối289
NhómIV.A
Số oxi hóa
2
Cấu hình điện tử
5f14 6d10 7s2 7p2
Trạng thái
Rắn
Thời điểm khám phá
1999
Đồng vị bền
0
Đồng vị không bền
5