Ký hiệuFm
Tên LatinFermium
Số hiệu nguyên tử100
Chu kỳ7
Nhóm nguyên tốKim loại chuyển tiếp trong
Nguyên tử khối tương đối257,0951
NhómIII.B
Số oxi hóa
2, 3
Cấu hình điện tử
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f12 6d0 7s2
Trạng thái
Rắn
Độ dẫn điện [W m-1K-1]
10
Thời điểm khám phá
1954
Năng lượng ion hóa bậc 1 [eV]
6,5
Đồng vị bền
0
Đồng vị không bền
10