Ký hiệuDs
Tên LatinDarmstadtium
Số hiệu nguyên tử110
Chu kỳ7
Nhóm nguyên tốKim loại chuyển tiếp
Nguyên tử khối tương đối281
NhómVII.B
Cấu hình điện tử
5f14 6d8 7s2
Trạng thái
Rắn
Thời điểm khám phá
1994
Đồng vị bền
0
Đồng vị không bền
6