Ký hiệuCn
Tên LatinCopernicium
Số hiệu nguyên tử112
Chu kỳ7
Nhóm nguyên tốKim loại chuyển tiếp
Nguyên tử khối tương đối285
NhómII.B
Số oxi hóa
4
Cấu hình điện tử
5f14 6d10 7s2
Trạng thái
Không rõ
Thời điểm khám phá
1996
Đồng vị bền
0
Đồng vị không bền
5