Ký hiệuCf
Tên LatinCalifornium
Số hiệu nguyên tử98
Chu kỳ7
Nhóm nguyên tốKim loại chuyển tiếp trong
Nguyên tử khối tương đối251,0796
NhómIII.B
Số oxi hóa
2, 3, 4
Cấu hình điện tử
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f10 6d0 7s2
Khối lượng riêng [g/cm3]
14
Trạng thái
Rắn
Nhiệt độ nóng chảy [°C]
900
Độ dẫn điện [W m-1K-1]
10
Thời điểm khám phá
1950
Năng lượng ion hóa bậc 1 [eV]
6,3
Đồng vị bền
0
Đồng vị không bền
12