Ký hiệuBr
Tên LatinBromum
Số hiệu nguyên tử35
Chu kỳ4
Nhóm nguyên tốHalogens
Nguyên tử khối tương đối79,904
NhómVII.A
Độ âm điện
2,8
Số oxi hóa
-1, 1, 3, 5, 7
Cấu hình điện tử
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5
Khối lượng riêng [g/cm3]
3,123
Trạng thái
Lỏng
Nhiệt độ nóng chảy [°C]
-7,25
Nhiệt độ sôi [°C]
58,78
Điểm tới hạn [°C]
315
Áp suất tới hạn [MPa]
10,34
Bán kính nguyên tử [pm]
94
Bán kính cộng hóa trị [pm]
114
Độ dẫn điện [W m-1K-1]
0,122
Nhiệt dung riêng [J K-1g-1]
0,226
Thời điểm khám phá
1826
Điện dẫn suất [S m-1]
1 · 10-10
Năng lượng ion hóa bậc 1 [eV]
11,8138
Năng lượng ion hóa bậc 2 [eV]
21,8
Năng lượng ion hóa bậc 3 [eV]
36,0
Đồng vị bền
2
Đồng vị không bền
16