Ký hiệuAm
Tên LatinAmericium
Số hiệu nguyên tử95
Chu kỳ7
Nhóm nguyên tốKim loại chuyển tiếp trong
Nguyên tử khối tương đối243,0614
NhómIII.B
Độ âm điện
1,3
Số oxi hóa
3, 4, 5, 6
Cấu hình điện tử
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f7 6d0 7s2
Khối lượng riêng [g/cm3]
13,67
Trạng thái
Rắn
Nhiệt độ nóng chảy [°C]
1170
Nhiệt độ sôi [°C]
2607
Độ dẫn điện [W m-1K-1]
10
Thời điểm khám phá
1944
Năng lượng ion hóa bậc 1 [eV]
5,993
Đồng vị bền
0
Đồng vị không bền
13