СимволFe
Латинська назваFerrum
Атомне число26
Період4
Категорія елементуЕлементи переходу
Відносна атомна маса55,847
ГрупаVIII.B
Електронегативність
1,8
Степінь окислення
2, 3, 6
Електронна конфігурація
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
Густина [g/cm3]
7,874
Агрегатний стан
Твердий
Точка плавлення [°C]
1535
Точка кипіння [°C]
2750
Атомний радіус [pm]
156
Ковалентний радіус [pm]
125
Теплопровідність [W m-1K-1]
80,2
Теплоємність [J K-1g-1]
0,449
Твердість [Шкала Мооса]
4,0
Твердість за Вікерсом [MPa]
608
Твердість за Брінелем [MPa]
490
Модуль Юнга [GPa]
211
Електропровідність [S m-1]
1 · 107
Электричний опір [10-6Ω.m]
0,101
Модуль зміщення [GPa]
82
1-ша енергія іонізації [eV]
7,9024
2-га енергія іонізації [eV]
16,18
3-тя енергія іонізації [eV]
30,651
Стабільні ізотопи
4
Нестабільні ізотопи
6