СимволAl
Латинська назваAluminium
Атомне число13
Період3
Категорія елементуМетали
Відносна атомна маса26,981539
ГрупаIII.A
Електронегативність
1,5
Степінь окислення
3
Електронна конфігурація
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Густина [g/cm3]
2,6989
Агрегатний стан
Твердий
Точка плавлення [°C]
660,37
Точка кипіння [°C]
2467
Атомний радіус [pm]
118
Ковалентний радіус [pm]
118
Теплопровідність [W m-1K-1]
237
Теплоємність [J K-1g-1]
0,9
Відкриття
1825
Твердість [Шкала Мооса]
2,9
Твердість за Вікерсом [MPa]
167
Твердість за Брінелем [MPa]
245
Модуль Юнга [GPa]
70
Електропровідність [S m-1]
37,7 · 106
Электричний опір [10-6Ω.m]
0,0267
Модуль зміщення [GPa]
26
1-ша енергія іонізації [eV]
5,9858
2-га енергія іонізації [eV]
18,828
3-тя енергія іонізації [eV]
28,447
Стабільні ізотопи
1
Нестабільні ізотопи
7