SembolZr
Latince adZirkonium
Atomik numara40
Periyot5
Element kategorisiGeçiş elementleri
Bağıl atomik kütle91,244
GrupIV.B
Elektronegativite
1,4
Oksidasyon numaraları
4
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d2 5s2
Yoğunluk [g/cm3]
6,506
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
1852
Kaynama noktası [°C]
3800
Atomik yarıçap [pm]
206
Kovalent yarıçap [pm]
148
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
22,7
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,278
Keşif tarihi
1789
Sertlik [Mohs ölçüsü]
5,0
Vickers sertliği [MPa]
903
Brinell sertliği [MPa]
650
Young katsayısı [GPa]
68
Electrik iletkenliği [S m-1]
2,3 · 106
Kesme katsayısı [GPa]
33
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
6,6339
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
13,13
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
22,99
Kararlı izotoplar
5
Kararsız izotoplar
16