SembolW
Latince adWolframium
Atomik numara74
Periyot6
Element kategorisiGeçiş elementleri
Bağıl atomik kütle183,85
GrupVI.B
Elektronegativite
1,9
Oksidasyon numaraları
2, 3, 4, 5, 6
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d4 6s2
Yoğunluk [g/cm3]
19,3
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
3387
Kaynama noktası [°C]
5660
Atomik yarıçap [pm]
193
Kovalent yarıçap [pm]
146
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
174
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,13
Keşif tarihi
1758
Sertlik [Mohs ölçüsü]
7,5
Vickers sertliği [MPa]
3430
Brinell sertliği [MPa]
2570
Young katsayısı [GPa]
411
Electrik iletkenliği [S m-1]
1,8 · 107
Electrik direnimi [10-6Ω.m]
0,0536
Kesme katsayısı [GPa]
161
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
7,98
Kararlı izotoplar
5
Kararsız izotoplar
16