SembolU
Latince adUranium
Atomik numara92
Periyot7
Element kategorisiİç geçiş elementleri
Bağıl atomik kütle238,0289
GrupVI.B
Elektronegativite
1,7
Oksidasyon numaraları
3, 1, 5, 6
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f3 6d1 7s2
Yoğunluk [g/cm3]
19,03
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
1132,3
Kaynama noktası [°C]
3900
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
27,6
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,12
Keşif tarihi
1789
Sertlik [Mohs ölçüsü]
6,0
Vickers sertliği [MPa]
1960
Brinell sertliği [MPa]
2400
Young katsayısı [GPa]
208
Electrik iletkenliği [S m-1]
3,6 · 10-6
Kesme katsayısı [GPa]
111
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
6,1941
Kararlı izotoplar
0
Kararsız izotoplar
15