SembolTc
Latince adTecnetium
Atomik numara43
Periyot5
Element kategorisiGeçiş elementleri
Bağıl atomik kütle98,9063
GrupVII.B
Elektronegativite
1,9
Oksidasyon numaraları
2, 4, 7
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s2
Yoğunluk [g/cm3]
11,56
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
2150
Kaynama noktası [°C]
4880
Atomik yarıçap [pm]
183
Kovalent yarıçap [pm]
156
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
50,6
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,24
Keşif tarihi
1937
Electrik iletkenliği [S m-1]
5 · 106
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
7,28
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
15,26
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
29,54
Kararlı izotoplar
0
Kararsız izotoplar
22