SembolTl
Latince adThallium
Atomik numara81
Periyot6
Element kategorisiMetaller
Bağıl atomik kütle204,3833
GrupIII.A
Elektronegativite
1,8
Oksidasyon numaraları
1, 3
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p1
Yoğunluk [g/cm3]
11,85
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
303,5
Kaynama noktası [°C]
1457
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
46,1
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,129
Keşif tarihi
1861
Sertlik [Mohs ölçüsü]
1,2
Young katsayısı [GPa]
8
Electrik iletkenliği [S m-1]
5,6 · 106
Kesme katsayısı [GPa]
2,8
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
6,1083
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
20,428
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
29,829
Kararlı izotoplar
2
Kararsız izotoplar
26