SembolSr
Latince adStrontium
Atomik numara38
Periyot5
Element kategorisiAlkali toprak metalleri
Bağıl atomik kütle87,62
GrupII.A
Elektronegativite
1,0
Oksidasyon numaraları
2
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2
Yoğunluk [g/cm3]
2,6
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
769
Kaynama noktası [°C]
1384
Atomik yarıçap [pm]
219
Kovalent yarıçap [pm]
182
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
35,3
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,3
Keşif tarihi
1790
Sertlik [Mohs ölçüsü]
1,8
Electrik iletkenliği [S m-1]
2 · 106
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
5,6948
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
11,03
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
43,6
Kararlı izotoplar
4
Kararsız izotoplar
13