SembolNa
Latince adNatrium
Atomik numara11
Periyot3
Element kategorisiAlkali metaller
Bağıl atomik kütle22,98768
GrupI.A
Elektronegativite
0,9
Oksidasyon numaraları
1
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s1
Yoğunluk [g/cm3]
0,9725
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
98,81
Kaynama noktası [°C]
882,9
Kritik nokta [°C]
2300
Kritik basınç [MPa]
35
Atomik yarıçap [pm]
190
Kovalent yarıçap [pm]
154
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
141
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
1,23
Keşif tarihi
1807
Sertlik [Mohs ölçüsü]
0,4
Brinell sertliği [MPa]
0,69
Young katsayısı [GPa]
10
Electrik iletkenliği [S m-1]
2,01 · 107
Kesme katsayısı [GPa]
3,3
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
5,1391
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
47,286
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
71,641
Kararlı izotoplar
1
Kararsız izotoplar
6