SembolSi
Latince adSilicium
Atomik numara14
Periyot3
Element kategorisiYarı metaller
Bağıl atomik kütle28,0855
GrupIV.A
Elektronegativite
1,8
Oksidasyon numaraları
-4, 4
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
Yoğunluk [g/cm3]
2,332
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
1410
Kaynama noktası [°C]
2355
Atomik yarıçap [pm]
111
Kovalent yarıçap [pm]
111
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
148
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,70
Keşif tarihi
1824
Sertlik [Mohs ölçüsü]
7,0
Young katsayısı [GPa]
47
Electrik iletkenliği [S m-1]
4 · 102
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
8,1517
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
16,345
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
33,492
Kararlı izotoplar
3
Kararsız izotoplar
5