SembolCs
Latince adCaesium
Atomik numara55
Periyot6
Element kategorisiAlkali metaller
Bağıl atomik kütle132,90543
GrupI.A
Elektronegativite
0,7
Oksidasyon numaraları
1
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1
Yoğunluk [g/cm3]
1,873
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
28,40
Kaynama noktası [°C]
700
Kritik nokta [°C]
1665
Kritik basınç [MPa]
9,4
Atomik yarıçap [pm]
298
Kovalent yarıçap [pm]
225
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
35,9
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,24
Keşif tarihi
1860
Sertlik [Mohs ölçüsü]
0,2
Young katsayısı [GPa]
1,7
Electrik iletkenliği [S m-1]
5,3 · 106
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
3,8939
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
25,10
Kararlı izotoplar
2
Kararsız izotoplar
19