SembolSe
Latince adSelenium
Atomik numara34
Periyot4
Element kategorisiAmetaller
Bağıl atomik kütle78,96
GrupVI.A
Elektronegativite
2,4
Oksidasyon numaraları
-2, 2, 4, 6
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4
Yoğunluk [g/cm3]
4,80
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
217
Kaynama noktası [°C]
685
Kritik nokta [°C]
1493
Kritik basınç [MPa]
27,2
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
2,04
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,32
Keşif tarihi
1817
Sertlik [Mohs ölçüsü]
2,0
Brinell sertliği [MPa]
736
Young katsayısı [GPa]
10
Electrik iletkenliği [S m-1]
8 · 106
Kesme katsayısı [GPa]
3,7
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
9,7524
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
21,19
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
30,82
Kararlı izotoplar
6
Kararsız izotoplar
14