SembolRb
Latince adRubidium
Atomik numara37
Periyot5
Element kategorisiAlkali metaller
Bağıl atomik kütle85,4678
GrupI.A
Elektronegativite
0,8
Oksidasyon numaraları
1
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1
Yoğunluk [g/cm3]
1,532
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
38,89
Kaynama noktası [°C]
688
Kritik nokta [°C]
1820
Kritik basınç [MPa]
16
Atomik yarıçap [pm]
265
Kovalent yarıçap [pm]
211
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
58,2
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,363
Keşif tarihi
1861
Sertlik [Mohs ölçüsü]
0,3
Brinell sertliği [MPa]
0,216
Young katsayısı [GPa]
2,4
Electrik iletkenliği [S m-1]
4,78 · 107
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
4,1771
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
27,28
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
40,0
Kararlı izotoplar
2
Kararsız izotoplar
19