SembolRa
Latince adRadium
Atomik numara88
Periyot7
Element kategorisiAlkali toprak metalleri
Bağıl atomik kütle226,0254
GrupII.A
Elektronegativite
0,9
Oksidasyon numaraları
2
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 7s2
Yoğunluk [g/cm3]
5,5
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
700
Kaynama noktası [°C]
1140
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
18,6
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,094
Keşif tarihi
1898
Electrik iletkenliği [S m-1]
106
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
5,2789
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
10,148
Kararlı izotoplar
0
Kararsız izotoplar
16