SembolPa
Latince adProtaktinium
Atomik numara91
Periyot7
Element kategorisiİç geçiş elementleri
Bağıl atomik kütle231,0359
GrupV.B
Elektronegativite
1,5
Oksidasyon numaraları
4, 5
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f2 6d1 7s2
Yoğunluk [g/cm3]
15,37
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
1550
Kaynama noktası [°C]
4225
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
47
Keşif tarihi
1917
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
5,89
Kararlı izotoplar
0
Kararsız izotoplar
13