SembolPm
Latince adPromethium
Atomik numara61
Periyot6
Element kategorisiİç geçiş elementleri
Bağıl atomik kütle146,9151
GrupIII.B
Elektronegativite
1,2
Oksidasyon numaraları
3
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f5 5d0 6s2
Yoğunluk [g/cm3]
7,23
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
1168
Kaynama noktası [°C]
2460
Atomik yarıçap [pm]
205
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
17,9
Keşif tarihi
1945
Young katsayısı [GPa]
46
Electrik iletkenliği [S m-1]
1,3 · 106
Kesme katsayısı [GPa]
18
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
5,55
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
10,903
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
22,283
Kararlı izotoplar
0
Kararsız izotoplar
14