SembolPr
Latince adPraseodymium
Atomik numara59
Periyot6
Element kategorisiİç geçiş elementleri
Bağıl atomik kütle140,90765
GrupIII.B
Elektronegativite
1,2
Oksidasyon numaraları
3, 4
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f3 5d0 6s2
Yoğunluk [g/cm3]
6,773
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
931
Kaynama noktası [°C]
3212
Atomik yarıçap [pm]
247
Kovalent yarıçap [pm]
164
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
12,5
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,193
Keşif tarihi
1885
Vickers sertliği [MPa]
400
Brinell sertliği [MPa]
481
Young katsayısı [GPa]
37
Electrik iletkenliği [S m-1]
1,4 · 106
Kesme katsayısı [GPa]
15
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
5,464
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
10,551
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
21,62
Kararlı izotoplar
1
Kararsız izotoplar
14