SembolK
Latince adKalium
Atomik numara19
Periyot4
Element kategorisiAlkali metaller
Bağıl atomik kütle39,0983
GrupI.A
Elektronegativite
0,9
Oksidasyon numaraları
1
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
Yoğunluk [g/cm3]
0,862
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
93,65
Kaynama noktası [°C]
760
Kritik nokta [°C]
1950
Kritik basınç [MPa]
16
Atomik yarıçap [pm]
243
Kovalent yarıçap [pm]
196
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
102,5
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,757
Keşif tarihi
1807
Sertlik [Mohs ölçüsü]
0,5
Brinell sertliği [MPa]
0,363
Electrik iletkenliği [S m-1]
1,64 · 107
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
4,3407
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
31,625
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
45,72
Kararlı izotoplar
3
Kararsız izotoplar
8