SembolPo
Latince adPolonium
Atomik numara84
Periyot6
Element kategorisiMetaller
Bağıl atomik kütle208,9824
GrupVI.A
Elektronegativite
2,0
Oksidasyon numaraları
2, 4, 6
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p4
Yoğunluk [g/cm3]
9,3
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
254
Kaynama noktası [°C]
962
Atomik yarıçap [pm]
135
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
20
Keşif tarihi
1898
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
8,4167
Kararlı izotoplar
0
Kararsız izotoplar
33