SembolPu
Latince adPlutonium
Atomik numara94
Periyot7
Element kategorisiİç geçiş elementleri
Bağıl atomik kütle244,0642
GrupIII.B
Elektronegativite
1,3
Oksidasyon numaraları
3, 4, 5, 6
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f6 6d0 7s2
Yoğunluk [g/cm3]
19,86
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
641
Kaynama noktası [°C]
3232
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
6,74
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,13
Keşif tarihi
1940
Young katsayısı [GPa]
96
Electrik iletkenliği [S m-1]
6,7 · 105
Kesme katsayısı [GPa]
43
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
6,06
Kararlı izotoplar
0
Kararsız izotoplar
16