SembolO
Latince adOxygenium
Atomik numara8
Periyot2
Element kategorisiAmetaller
Bağıl atomik kütle15,9994
GrupVI.A
Elektronegativite
3,5
Oksidasyon numaraları
-2, -1, 2
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p4
Yoğunluk [g/cm3]
0,001429
Hal
Gaz
Erime noktası [°C]
-218,79
Kaynama noktası [°C]
-182,962
Kritik nokta [°C]
-118,56
Kritik basınç [MPa]
5,043
Atomik yarıçap [pm]
48
Kovalent yarıçap [pm]
73
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
0,2674
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,92
Keşif tarihi
1774
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
13,6181
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
35,117
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
54,934
Kararlı izotoplar
3
Kararsız izotoplar
5