SembolNp
Latince adNeptunium
Atomik numara93
Periyot7
Element kategorisiİç geçiş elementleri
Bağıl atomik kütle237,0482
GrupIII.B
Elektronegativite
1,3
Oksidasyon numaraları
3, 4, 5, 6, 7
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f4 6d1 7s2
Yoğunluk [g/cm3]
20,25
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
640
Kaynama noktası [°C]
3900
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
6,3
Keşif tarihi
1940
Electrik iletkenliği [S m-1]
8,3 · 105
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
6,2657
Kararlı izotoplar
0
Kararsız izotoplar
15