SembolMg
Latince adMagnesium
Atomik numara12
Periyot3
Element kategorisiAlkali toprak metalleri
Bağıl atomik kütle24,3050
GrupII.A
Elektronegativite
1,2
Oksidasyon numaraları
2
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2
Yoğunluk [g/cm3]
1,735
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
648,8
Kaynama noktası [°C]
1090
Atomik yarıçap [pm]
145
Kovalent yarıçap [pm]
130
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
156
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
1,02
Keşif tarihi
1808
Sertlik [Mohs ölçüsü]
2,25
Brinell sertliği [MPa]
260
Young katsayısı [GPa]
45
Electrik iletkenliği [S m-1]
2,24 · 107
Kesme katsayısı [GPa]
17
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
7,6462
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
15,035
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
80,143
Kararlı izotoplar
3
Kararsız izotoplar
5