SembolLi
Latince adLithium
Atomik numara3
Periyot2
Element kategorisiAlkali metaller
Bağıl atomik kütle6,941
GrupI.A
Elektronegativite
1,0
Oksidasyon numaraları
1
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s1
Yoğunluk [g/cm3]
0,534
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
180,54
Kaynama noktası [°C]
1347
Kritik nokta [°C]
2950
Kritik basınç [MPa]
67
Atomik yarıçap [pm]
167
Kovalent yarıçap [pm]
134
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
84,7
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
3,582
Keşif tarihi
1870
Sertlik [Mohs ölçüsü]
0,6
Young katsayısı [GPa]
4,9
Electrik iletkenliği [S m-1]
1,17 · 107
Kesme katsayısı [GPa]
4,2
Kararlı izotoplar
2
Kararsız izotoplar
2