SembolS
Latince adSulphur
Atomik numara16
Periyot3
Element kategorisiAmetaller
Bağıl atomik kütle32,066
GrupVI.A
Elektronegativite
2,5
Oksidasyon numaraları
-2, 2, 4, 6
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Yoğunluk [g/cm3]
2,07
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
112,8
Kaynama noktası [°C]
444,674
Kritik nokta [°C]
1040
Kritik basınç [MPa]
20,7
Atomik yarıçap [pm]
88
Kovalent yarıçap [pm]
102
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
0,269
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,71
Sertlik [Mohs ölçüsü]
2,0
Electrik iletkenliği [S m-1]
5 · 10-14
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
10,36
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
23,33
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
34,83
Kararlı izotoplar
4
Kararsız izotoplar
6