SembolCl
Latince adChlorum
Atomik numara17
Periyot3
Element kategorisiHalojenler
Bağıl atomik kütle35,4527
GrupVII.A
Elektronegativite
3,0
Oksidasyon numaraları
-1, 1, 3, 4, 5, 6, 7
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Yoğunluk [g/cm3]
0,003214
Hal
Gaz
Erime noktası [°C]
-100,98
Kaynama noktası [°C]
-34,6
Kritik nokta [°C]
143,75
Kritik basınç [MPa]
7,991
Atomik yarıçap [pm]
42
Kovalent yarıçap [pm]
71
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
0,0089
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,48
Keşif tarihi
1774
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
12,9676
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
23,81
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
39,611
Kararlı izotoplar
2
Kararsız izotoplar
9