SembolC
Latince adCarboneum
Atomik numara6
Periyot2
Element kategorisiAmetaller
Bağıl atomik kütle12,011
GrupIV.A
Elektronegativite
2,5
Oksidasyon numaraları
-4, 2, 4
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p2
Yoğunluk [g/cm3]
3,515
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
3550
Kaynama noktası [°C]
4827
Atomik yarıçap [pm]
67
Kovalent yarıçap [pm]
77
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
155
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,709
Sertlik [Mohs ölçüsü]
10
Electrik iletkenliği [S m-1]
1 · 105
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
11,2603
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
24,383
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
47,887
Kararlı izotoplar
2
Kararsız izotoplar
5