SembolSn
Latince adStannum
Atomik numara50
Periyot5
Element kategorisiMetaller
Bağıl atomik kütle118,710
GrupIV.A
Elektronegativite
1,8
Oksidasyon numaraları
2, 4
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p2
Yoğunluk [g/cm3]
7,29
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
231,97
Kaynama noktası [°C]
2270
Atomik yarıçap [pm]
145
Kovalent yarıçap [pm]
141
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
66,6
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,228
Keşif tarihi
Eskilik
Sertlik [Mohs ölçüsü]
1,8
Young katsayısı [GPa]
50
Electrik iletkenliği [S m-1]
8,7 · 106
Electrik direnimi [10-6Ω.m]
0,126
Kesme katsayısı [GPa]
18
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
7,3438
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
14,632
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
30,502
Kararlı izotoplar
10
Kararsız izotoplar
18