SembolI
Latince adIodium
Atomik numara53
Periyot5
Element kategorisiHalojenler
Bağıl atomik kütle126,90447
GrupVII.A
Elektronegativite
2,5
Oksidasyon numaraları
-1, 1, 3, 5, 7
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5
Yoğunluk [g/cm3]
4,93
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
113,5
Kaynama noktası [°C]
184,35
Kritik nokta [°C]
546
Kritik basınç [MPa]
11,7
Atomik yarıçap [pm]
115
Kovalent yarıçap [pm]
133
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
0,449
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,145
Keşif tarihi
1811
Electrik iletkenliği [S m-1]
1 · 10-7
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
10,4513
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
19,131
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
33,0
Kararlı izotoplar
1
Kararsız izotoplar
23