SembolIn
Latince adIndium
Atomik numara49
Periyot5
Element kategorisiMetaller
Bağıl atomik kütle114,82
GrupIII.A
Elektronegativite
1,7
Oksidasyon numaraları
1, 3
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1
Yoğunluk [g/cm3]
7,31
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
156,63
Kaynama noktası [°C]
2080
Atomik yarıçap [pm]
156
Kovalent yarıçap [pm]
144
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
81,6
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,233
Keşif tarihi
1863
Sertlik [Mohs ölçüsü]
1,2
Young katsayısı [GPa]
11
Electrik iletkenliği [S m-1]
3,4 · 106
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
5,7864
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
18,869
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
28,03
Kararlı izotoplar
2
Kararsız izotoplar
32