SembolH
Latince adHydrogenium
Atomik numara1
Periyot1
Element kategorisiAmetaller
Bağıl atomik kütle1,00794
GrupI.A
Elektronegativite
2,1
Oksidasyon numaraları
-1, 1
Elektron konfigürasyonu
1s1
Yoğunluk [g/cm3]
0,00008988
Hal
Gaz
Erime noktası [°C]
-259,34
Kaynama noktası [°C]
-252,87
Kritik nokta [°C]
-240,18
Kritik basınç [MPa]
1,293
Atomik yarıçap [pm]
53
Kovalent yarıçap [pm]
37
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
0,1815
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
14,304
Keşif tarihi
1766
Kararlı izotoplar
2
Kararsız izotoplar
1