SembolGe
Latince adGermanium
Atomik numara32
Periyot4
Element kategorisiYarı metaller
Bağıl atomik kütle72,61
GrupIV.A
Elektronegativite
1,8
Oksidasyon numaraları
2, 4
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2
Yoğunluk [g/cm3]
5,32
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
937,4
Kaynama noktası [°C]
2830
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
59,9
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,32
Keşif tarihi
1885
Sertlik [Mohs ölçüsü]
6,25
Electrik iletkenliği [S m-1]
2 · 103
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
7,9
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
15,934
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
34,22
Kararlı izotoplar
2
Kararsız izotoplar
11