SembolGa
Latince adGallium
Atomik numara31
Periyot4
Element kategorisiMetaller
Bağıl atomik kütle69,723
GrupIII.A
Elektronegativite
1,6
Oksidasyon numaraları
3
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1
Yoğunluk [g/cm3]
5,93
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
29,78
Kaynama noktası [°C]
2403
Atomik yarıçap [pm]
135
Kovalent yarıçap [pm]
122
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
40,6
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,371
Keşif tarihi
1875
Sertlik [Mohs ölçüsü]
1,5
Brinell sertliği [MPa]
60
Electrik iletkenliği [S m-1]
7,1 · 106
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
5,9993
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
20,51
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
30,71
Kararlı izotoplar
2
Kararsız izotoplar
11