SembolHg
Latince adHydrargyrum
Atomik numara80
Periyot6
Element kategorisiGeçiş elementleri
Bağıl atomik kütle200,59
GrupII.B
Elektronegativite
1,9
Oksidasyon numaraları
1, 2
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2
Yoğunluk [g/cm3]
13,546
Hal
Sıvı
Erime noktası [°C]
-38,862
Kaynama noktası [°C]
356,66
Kritik nokta [°C]
1477
Kritik basınç [MPa]
172
Atomik yarıçap [pm]
171
Kovalent yarıçap [pm]
149
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
8,34
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,140
Keşif tarihi
Eskilik
Sertlik [Mohs ölçüsü]
1,5
Electrik iletkenliği [S m-1]
1 · 106
Electrik direnimi [10-6Ω.m]
0,959
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
10,4375
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
18,759
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
34,202
Kararlı izotoplar
7
Kararsız izotoplar
19