SembolBr
Latince adBromum
Atomik numara35
Periyot4
Element kategorisiHalojenler
Bağıl atomik kütle79,904
GrupVII.A
Elektronegativite
2,8
Oksidasyon numaraları
-1, 1, 3, 5, 7
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5
Yoğunluk [g/cm3]
3,123
Hal
Sıvı
Erime noktası [°C]
-7,25
Kaynama noktası [°C]
58,78
Kritik nokta [°C]
315
Kritik basınç [MPa]
10,34
Atomik yarıçap [pm]
94
Kovalent yarıçap [pm]
114
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
0,122
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,226
Keşif tarihi
1826
Electrik iletkenliği [S m-1]
1 · 10-10
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
11,8138
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
21,8
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
36,0
Kararlı izotoplar
2
Kararsız izotoplar
16