SembolN
Latince adNitrogenium
Atomik numara7
Periyot2
Element kategorisiAmetaller
Bağıl atomik kütle14,00674
GrupV.A
Elektronegativite
3,0
Oksidasyon numaraları
-3, 1, 2, 3, 4, 5
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p3
Yoğunluk [g/cm3]
0,0012506
Hal
Gaz
Erime noktası [°C]
-209,79
Kaynama noktası [°C]
-195,802
Kritik nokta [°C]
-146,94
Kritik basınç [MPa]
3,39
Atomik yarıçap [pm]
56
Kovalent yarıçap [pm]
75
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
0,02598
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
1,042
Keşif tarihi
1772
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
14,5341
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
29,601
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
47,448
Kararlı izotoplar
2
Kararsız izotoplar
4