SembolAl
Latince adAluminium
Atomik numara13
Periyot3
Element kategorisiMetaller
Bağıl atomik kütle26,981539
GrupIII.A
Elektronegativite
1,5
Oksidasyon numaraları
3
Elektron konfigürasyonu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Yoğunluk [g/cm3]
2,6989
Hal
Katı
Erime noktası [°C]
660,37
Kaynama noktası [°C]
2467
Atomik yarıçap [pm]
118
Kovalent yarıçap [pm]
118
Termal iletkenlik [W m-1K-1]
237
Isı kapasitesi [J K-1g-1]
0,9
Keşif tarihi
1825
Sertlik [Mohs ölçüsü]
2,9
Vickers sertliği [MPa]
167
Brinell sertliği [MPa]
245
Young katsayısı [GPa]
70
Electrik iletkenliği [S m-1]
37,7 · 106
Electrik direnimi [10-6Ω.m]
0,0267
Kesme katsayısı [GPa]
26
1. iyonizasyon enerjisi [eV]
5,9858
2. iyonizasyon enerjisi [eV]
18,828
3. iyonizasyon enerjisi [eV]
28,447
Kararlı izotoplar
1
Kararsız izotoplar
7