SymbolZr
Latinskt namnZirkonium
Atomnummer40
Fas5
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa91,244
GruppIV.B
Elektronegativitet
1,4
Oxidationstal
4
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d2 5s2
Densitet [g/cm3]
6,506
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1852
Kokpunkt [°C]
3800
Atomradie [pm]
206
Kovalentradie [pm]
148
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
22,7
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,278
Upptäckt
1789
Hårdhet [Mohs skala]
5,0
Vickershårdhet [MPa]
903
Brinellhårdhet [MPa]
650
Elasticitetsmodul [GPa]
68
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
2,3 · 106
Skjuvmodul [GPa]
33
1a jonisationspotential [eV]
6,6339
2a jonisationspotential [eV]
13,13
3e jonisationspotential [eV]
22,99
Stabila isotoper
5
Instabila isotoper
16