SymbolZn
Latinskt namnZincum
Atomnummer30
Fas4
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa65,39
GruppII.B
Elektronegativitet
1,6
Oxidationstal
2
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2
Densitet [g/cm3]
7,14
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
419,58
Kokpunkt [°C]
907
Atomradie [pm]
142
Kovalentradie [pm]
131
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
116
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,388
Upptäckt
1530
Hårdhet [Mohs skala]
2,5
Brinellhårdhet [MPa]
412
Elasticitetsmodul [GPa]
108
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1,69 · 107
Elektrisk resistivitet [10-6Ω.m]
0,0596
Skjuvmodul [GPa]
43
1a jonisationspotential [eV]
9,3941
2a jonisationspotential [eV]
17,964
3e jonisationspotential [eV]
39,722
Stabila isotoper
5
Instabila isotoper
10