SymbolY
Latinskt namnYttrium
Atomnummer39
Fas5
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa88,90585
GruppIII.B
Elektronegativitet
1,2
Oxidationstal
3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d1 5s2
Densitet [g/cm3]
4,472
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1522
Kokpunkt [°C]
3200
Atomradie [pm]
212
Kovalentradie [pm]
162
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
17,2
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,3
Upptäckt
1794
Brinellhårdhet [MPa]
589
Elasticitetsmodul [GPa]
64
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1,8 · 106
Skjuvmodul [GPa]
26
1a jonisationspotential [eV]
6,217
2a jonisationspotential [eV]
12,24
3e jonisationspotential [eV]
20,52
Stabila isotoper
1
Instabila isotoper
20